Naturopplevelser Reiseliv Tolga sentrum Mat- og setertradisjoner

Naturopplevelser

Parti fra Øversjødalen

Reiseliv

Kanefart i tradisjonsrike omgivelser i Vingelen

Mat- og setertradisjoner

Aasgårdsvollen, Vingelen

click map Tolga sentrum og Eid Vingelen Hodalen Øversjødalen

Beliggenhet

Tolga er en aktiv og levende kommune nord i Hedmark, sentralt plassert mellom regionsenteret Tynset og Bergstaden Røros. Tolga er en del av verdensarven Røros Bergstad og Circumferensen. I Tolga ligger også den frodige og levende fjellbygda Vingelen med sitt unike kulturlandskap, og med statusen Nasjonalparklandsby. Les mer

Å bo i Tolga

Tolga er en liten kommune i folketall med omlag 1650 innbyggere. Likevel har kommunen et av de beste tjenestetilbudene i landet, full barnehagedekning, en av landets beste grunnskoler, en nyskapende og inkluderende kulturskole, et aktivt kultur og idrettsmiljø og nå et splitter nytt aktivitets- og hoppanlegg! Les mer

Innovativ bygd

Tolga er ei innovativ landbruksbygd. Ny teknologi tas i bruk og den økologiske andelen er høy. Ellers finnes ulike småbedrifter og småindustri ved siden av servicebedrifter og kommunen, som er den største arbeidsplassen. Her har alle en mulighet til å bli med og skape det gode lokalsamfunnet. Les mer

Vi tar vare på deg

Tolga og hele regionen er kjent for å ta godt vare på sine tilflyttere. Vi er et flerkulturelt samfunn med hele 15 nasjoner representert. Her har vi vide horisonter, både i naturen og overført betydning. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å leve ut drømmen om det moderne liv på fjellet, og velkommen som tolging! Les mer