27th mar 2014

Ivaregga (Tolga vest)

I området Hammerbakken-Ivaregga er det 5 private tomter ledig.

27th mar 2014

Tolgensli

Tolgensli boligfelt ble regulert i 1988 og ligger rett øst for Tolga sentrum. Det er kun 800 meter fra boligfeltet til skole, dagligvarehandel med mer.

26th mar 2014

Østre Moan

Østre Moan strekker seg fra Stasjonsbakken og boligfeltet Tolgensli i nord til Tolga Sykehjem i sør.

26th mar 2014

Tolga sentrum vest

Det er 1-2 ledige tomter (private) i Gata, vest for Glomma i Tolga sentrum.

26th mar 2014

Eggan (Tolga vest)

Tomtene ligger spredt i området Eggan vest for sentrum og i nærheten av Tolga kirke. Gangavstand til sentrum er ca 1 km.

24th mar 2014

Hauan-Grantevet

I et område i Grantevet mot Hauan er det regulert et LNF-område for spredt boligbebyggelse. Ta kontakt med Tolga kommune for mer informasjon.

24th mar 2014

Eid

Eid ligger på østsiden av Glomma langs FV681 i området 4-5 km sør for Tolga sentrum.