Om Tolga kommune

Beliggenhet

Tolga er en aktiv og levende kommune nord i Hedmark, sentralt plassert mellom to regionsentra, Tynset og Bergstaden Røros. Tolga er en del av verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Fjellregionen er også et mye brukt begrep om området fra Røros i nord til Rendalen i sør, Folldal i vest og Tolga i øst.  For å komme til Tolga tar man av fra RV3 ved Tynset og fortsetter FV30 mot Røros.

I Tolga ligger også den frodige og levende fjellbygda Vingelen med sitt unike kulturlandskap og med status som Nasjonalparklandsby. Det er et godt utbygd kollektivtilbud  både innad i kommunen og inn og ut av regionen, med både bra veinett, Rørosbanen og flyplass på Røros.

Å bo i Tolga

Tolga er en liten kommune i folketall med omlag  1650 innbyggere. Likevel har kommunen  et av de beste tjenestetilbudene i landet,  full barnehagedekning, en av landets beste grunnskoler, en nyskapende kulturskole, bank, butikk, svømmehall, lysløyper, gjestegård, legesenter, tannlege, osteopat og fysioterapeut, og nå et splitter nytt aktivitet- og hoppanlegg! Her er også et yrende organisasjons-, kultur- og idrettsliv med med et mangfoldig av tilbud og aktiviteter. Det er kort avstand til både Tynset og Røros, og det du ikke finner av servicetilbud på Tolga finner du der, eksempelvis kino og desentralisert studie- og høgskolesenter.

Tolga og hele regionen er kjent for å ta godt vare på sine tilflyttere. Vi er en flerkulturell kommune med hele 15 nasjonaliteter representert.

Kommune med tæl

Tolga er ei innovativ landbruksbygd. Ny teknologi tas i bruk og den økologiske andelen er høy.  Ellers finnes ulike småbedrifter og småindustri ved siden av servicebedrifter og kommunen som er den største arbeidsplassen.  En kommune med tæl –  det er kommunens  slagord og henspeiler den stå-på-viljen som preger hele kommunen. Her har alle en mulighet til å bli med å skape det gode lokalsamfunnet.

Adkomst

Røros har flyplass med to avganger daglig til Oslo. Vi har mange tog- og bussavganger i døgnet og det er fullt mulig kunne reise til og fra Tolga på en dag med møter i Trondheim, Oslo eller Hamar. Fra Tolga stasjon er det gangavstand til flere av boligfeltene/tomtene i Tolga. Til boligfeltet Vesleåsen i Vingelen og Hodalen cirka ei mil, og til boligtomtene Øversjødalen er det om lag fire mil.

Kommentarer er deaktivert.