Nyttig info

Tomtepris kommunale boligfelt

Kommunale boligfelt pr. 22.01.14

Kr 50.000  inklusive oppmåling, vei og avløp fram til tomtegrensen. Tomteområder i Grantevet, Eid, Hodalen og Øversjødalen er ikke tilknyttet offentlig avløp. Dette er opp til kjøper selv og legge til rette for. I og rundt Tolga og Vingelen sentrum er det lagt oppkobling til avløp.

Kostnader ved overskjøting + dokumentavgift på tomtekjøpet betales av kjøper.

 

Tomtepris private tomter

Pris avgjøres i forhandling med den enkelte eier. Ta kontakt med Tolga kommune som vil formidle kontakt med eier for den enkelte tomt.

Tilknytningsavgift avløp 2014: Kr 11.000 + mva

 

Tilknytningsavgift vann 2014

I Tolga kommune finnes kun private vannverk. Informasjon vedrørende tilknytning fås ved direkte til det enkelte vannverk. Ta kontakt med Tolga kommune som vil formidle kontakt med rette vedkommende.

 

LNF-områder (regulert til Landbruks-, Natur- og Friluftsformål)

For nye tomter i LNF- spredt bolig og ervervsbebyggelsesområdene, er det jf. kommuneplanen en forutsetning at disse ikke berører dyrka mark. Det må også dokumenteres at vei, vann og avløp kan løses på en forsvarlig måte før slike tomter godkjennes fradelt og bebygd. I gjeldende planer er det angitt antall, type bygg og utforming (arkitektur) som kan oppsettes i området.  Dette kan variere noe fra plan til plan, og fra ett område til et annet. «Byggeskikkveileder for Nord-Østerdal» ligger i all hovedsak som et grunnlag for utforming og arkitektur i alt planverk. Denne kan fås ved henvendelse Tolga kommune.

Nyttig link: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/veiledninger/2005/t-1443-plan-og-bygningsloven-og-landbruk.html?id=88203

 

Kommuneplanens arealdel for Os og Tolga kommuner 

For perioden 2008-2018. Vedtatt i Tolga og Os kommunestyrer 27.11.08. Last ned (pdf)

 

 

 

Kommentarer er deaktivert.